Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną

Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną

11 stycznia 2018 roku część naszych przedszkolaków reprezentowała nas podczas Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną. Dzieci zaprezentowały trzy kolędy: „Uczora zwiaczora”, „Świetat  świetat zoraczki”, „Nowa Radost Stała”. Dziękujemy Panu...

Więcej