Projekt „Przedszkole na miarę” zakłada utworzenie 15 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce poprzez doposażenia placówki oraz objęcie wsparciem dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Okres realizacji projektu: 01-09-2022 – 31.08-2023

Wartość projektu: 559611,25 zł

Dofinansowanie: 471536,25 zł

ZADANIA:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym doposażenie placówki
 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry nauczycieli dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych
 3. Wsparcie dzieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
 4. Wsparcie dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (zajęcia specjalistyczne)
 5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych kształtujących kompetencje uniwersalne i kluczowe

REZULTATY:

 1. Utworzenie 15 miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 2. Udoskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
 3. Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych dzieci
 4. Doposażenie bazy dydaktycznej i sprzętowej
 5. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola o zajęcia specjalistyczne, wyjazdy itp.

OFEROWANE WSPARCIE:

 1. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe i uniwersalne – zajęcia muzyczne, teatralne, Przedszkolna Akademia Dziedzictwa, zajęcia informatyczne.
 2. Zajęcia specjalistyczne – zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna.
 3. Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
 4. Wyjazdy dla dzieci, kształtujące kompetencje kluczowe i uniwersalne.

RERKUTACJA

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa

Formularz Dziecko

Formularz Nauczyciel

Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Więcej informacji o działaniach projektowych w zakładce Aktualności oraz na mediach społecznościowych naszego przedszkola.

ZAPRASZAMY!