Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego zostało założone przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w 2016 r. To trzecia – obok Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku oraz Niepublicznego Przedszkola św. mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim – placówka edukacyjna prowadzona przez Stowarzyszenie.

Jej celem jest wychowanie dzieci w duchu tradycji, poszanowania wartości chrześcijańskich oraz własnej kultury. Z tego też względu patronami przedszkola zostali święci Cyryl i Metody – apostołowie Słowian. W naszej placówce dbamy nie tylko o rozwój fizyczny i intelektualny, ale także duchowy naszych podopiecznych. Harmonijne wzrastanie i wychowanie każdego dziecka no nasz nadrzędny cel. Mamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, a trafność takiego podejścia potwierdzają nasze sukcesy wychowawcze w podobnych placówkach w Białymstoku i Bielsku Podlaskim. W obydwu wychowujemy i kształcimy setki dzieci, a o ich popularności i wysokim poziomie świadczy ogromne zainteresowanie rodziców. Przedszkole w Hajnówce znajduje się na początku tej drogi. Zaczynamy kameralnie, ale wierzymy, że z czasem osiągniemy podobny poziom zainteresowania i zaufania jak w Białymstoku i w Bielsku Podlaskim.