Opłata stała 300 zł + stawka żywieniowa 12,50 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Uwaga: w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 7:30 pod numerem telefonu 512 104 496 opłata za wyżywienie (12,50zł)nie jest naliczana.

Zajęcia dodatkowe      Posiłki      Plan dnia      Opłaty