1) Język angielski – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki. Dzieci poznają podstawy języka angielskiego w najczęstszych scenkach sytuacyjnych. Zajęcia prowadzi pani Julita Prokopiuk.

2) Religia w przedszkolu prowadzona jest dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy prawosławia. Nauczycielem religii jest o. Marek Jurczuk.

3) Zajęcia na pływalni – zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W czasie 45 minutowej lekcji dzieci uczą się bezpiecznych zachowań w wodzie pod okiem wykwalifikowanego instruktora

4) Warsztaty kulinarne – prowadzone dwa razy w miesiącu. Zajęcia mają na celu rozwijanie samodzielności i aktywności własnej dzieci, stymulację wielozmysłową, a także rozwijanie funkcji poznawczych. Dzieci zapoznają się z podstawowymi sprzętami kuchennymi, rozwijają mowę i wzbogacają słownictwo, wzmacniają poczucie własnej wartości, rozwijają i doskonalą zmysł smaku i zapachu podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych przez siebie potraw. Podstawowym wyznacznikiem udanej realizacji warsztatów kulinarnych jest obserwowana radość z własnych i cudzych działań u każdego dziecka. Umożliwia ona przeżywanie kucharskiej przygody, uczestniczenie we wspólnym tworzeniu, podejmowanie trudu własnoręcznego przygotowania smacznego posiłku.

5) Język rosyjski – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny. Prowadzone metodą osłuchową. Zajęcia prowadzi filolog rosyjski.

6) Sensoplastyka – prowadzona raz w miesiącu w wymiarze czasowym 2h. Dzięki sensoplastyce wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

  • wspieramy rozwój zmysłów,
  • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
  • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
  • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
  • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
  • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo -skutkowe

7) Rytmika – raz w tygodniu w wymiarze pół godziny. Zajęcia rytmiki rozwijają umiejętności muzyczne, wspomagają procesy psychiczne oraz fizyczne, kształtują aparat fonetyczny, pracę przepony, motorykę dziecka, koordynację ruchowo-wzrokowo–słuchową, zręczność, szybkość, zwinność, a co najważniejsze są doskonałą zabawą.

8) Socjoterapia –raz w tygodniu w wymiarze 45 minut.

Dzieci, zwłaszcza takie małe, zazwyczaj nie umieją sobie poradzić z sytuacjami dla nich trudnymi emocjonalnie. Podczas zajęć socjoterapeutycznych można ustalić reguły porozumiewania się z kolegami. Co zrobić, gdy dziecko jest złe, a nie może swojej złości okazać innym, można np. zaproponować kilka wariantów zachowania – a – pójdę do mamy porozmawiać, b – przemilczę to, c – pobiegam sobie, by złość wybiegać. Te wszystkie ćwiczenia świetnie pomagają w opanowaniu emocji. Dzieci uczęszczające na tego typu zajęcia szybko uczą się właściwych zachowań społecznych i przenoszą je na praktyczny grunt.


Zajęcia dodatkowe      Posiłki      Plan dnia      Opłaty