1) Język angielski (zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki) – dzieci poznają podstawy języka angielskiego w najczęstszych scenkach sytuacyjnych. Zajęcia prowadzi pani Julita Prokopiuk.

2) Religia (prowadzona jest raz w tygodniu) – podczas zajęć dzieci poznają podstawy prawosławia. Nauczycielem religii jest o. Ignacy Szwec.

3) Warsztaty kulinarne – zajęcia mają na celu rozwijanie samodzielności i aktywności własnej dzieci, stymulację wielozmysłową, a także rozwijanie funkcji poznawczych. Dzieci zapoznają się z podstawowymi sprzętami kuchennymi, rozwijają mowę i wzbogacają słownictwo, wzmacniają poczucie własnej wartości, rozwijają i doskonalą zmysł smaku i zapachu podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych przez siebie potraw. Podstawowym wyznacznikiem udanej realizacji warsztatów kulinarnych jest obserwowana radość z własnych i cudzych działań u każdego dziecka. Umożliwia ona przeżywanie kucharskiej przygody, uczestniczenie we wspólnym tworzeniu, podejmowanie trudu własnoręcznego przygotowania smacznego posiłku.

4) Psycholog i pedagog specjalny – są dostępni w placówce zarówno dla dzieci jak i rodziców. Prowadzone są konsultacje oraz zajęcia indywidualne.

5) Zajęcia z elementami sensoplastyki – dzięki sensoplastyce wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

  • wspieramy rozwój zmysłów,
  • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
  • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
  • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
  • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
  • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo -skutkowe

6) Rytmika (prowadzona raz w tygodniu) – zajęcia rytmiki rozwijają umiejętności muzyczne, wspomagają procesy psychiczne oraz fizyczne, kształtują aparat fonetyczny, pracę przepony, motorykę dziecka, koordynację ruchowo-wzrokowo–słuchową, zręczność, szybkość, zwinność, a co najważniejsze są doskonałą zabawą.

7) Socjoterapia (prowadzona raz w tygodniu) – dzieci, zwłaszcza takie małe, zazwyczaj nie umieją sobie poradzić z sytuacjami dla nich trudnymi emocjonalnie. Podczas zajęć socjoterapeutycznych można ustalić reguły porozumiewania się z kolegami. Co zrobić, gdy dziecko jest złe, a nie może swojej złości okazać innym, można np. zaproponować kilka wariantów zachowania – a – pójdę do mamy porozmawiać, b – przemilczę to, c – pobiegam sobie, by złość wybiegać. Te wszystkie ćwiczenia świetnie pomagają w opanowaniu emocji. Dzieci uczęszczające na tego typu zajęcia szybko uczą się właściwych zachowań społecznych i przenoszą je na praktyczny grunt.

8) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (prowadzone raz w tygodniu) – usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u dzieci oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.

9) Zajęcia muzyczne (prowadzone 2 razy w tygodniu) – celem zajęć muzycznych jest rozbudzenie w dzieciach naturalnej kreatywności, twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, aktywny odbiór muzyki.

10) Terapia logopedyczna (prowadzona z dziećmi po wcześniejszych badaniach przesiewowych) – ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

11) Terapia Integracji Sensorycznej (SI) – Terapia sensoryczna to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów.


Zajęcia dodatkowe      Posiłki      Plan dnia      Opłaty