Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną

Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną

11 stycznia 2018 roku część naszych przedszkolaków reprezentowała nas podczas Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną. Dzieci zaprezentowały trzy kolędy: „Uczora zwiaczora”, „Świetat  świetat zoraczki”, „Nowa Radost Stała”. Dziękujemy Panu Jackowi Drużbie, który pięknie akompaniował naszym przedszkolakom. Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną są organizowane z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.