Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.30 przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Mieści się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Hajnówce, przy ulicy J. Piłsudskiego 1. Dzięki lokalizacji w centrum miasta jest ono łatwo dostępne. Wykwalifikowana kadra oprócz realizacji podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wychowania wczesnoszkolnego prowadzi również wiele zajęć dodatkowych, wzbogacając tym samym ofertę edukacyjną przedszkola. Nasi podopieczni często uczestniczą w spotkaniach, imprezach artystycznych i kulturalnych poza przedszkolem, integrując się i poznając środowisko miasta. Odwiedzamy biblioteki, inne przedszkola, instytucje i placówki, wpajając dzieciom śmiałość, odwagę i pewność siebie. Pamiętamy o świętach cerkiewnych i często uczestniczymy w nabożeństwach. Dzieci poznają wiarę prawosławną nie tylko na zajęciach religii, ale także przez żywy kontakt z cerkwią i duchownymi. Uczymy o tradycjach naszych przodków, wpajając dzieciom szacunek i dumę dla tej pięknej i cennej spuścizny.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!!!


Zajęcia dodatkowe      Posiłki      Plan dnia      Opłaty